Funkcje i zadania

Gminny Ośrodek Kultury w Płoniawach-Bramurze realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.


Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze należy:

  • organizowanie i koordynowanie działalności kulturalnej na terenie gminy;
  • podejmowanie działań mających na celu rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy;
  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

 

Zadania w zakresie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze realizuje się w szczególności poprzez:

  1. organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorów autorskich, spotkań literackich i innych mających na celu upowszechnianie kultury;
  2. wspieranie (organizowanie) imprez artystycznych i rozrywkowych;
  3. organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę;
  4. prowadzenie zajęć, warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
  5. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką oraz dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
  6. promowanie gminy oraz zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy;
  7. współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych, wspierających rozwój lokalny.
Wytworzył:
Ewa Marmulewska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2015-03-24 09:00:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2015-03-24 09:00:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki